Oerle - Knegsel

Op de plaats van deze steen heeft vroeger een koren molen gestaan. Vandaar dat in de steen aan een kant staat: "TERMEULEN PAEL VAN SANDT OERS" het daaronderstaande jaartal is 1993. Dat komt omdat de oorspronkelijk op deze plaats aanwezige steen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is zoekgeraakt, gestolen zeg maar, en nooit meer teruggevonden.
De steen markeert de grens tussen Oerle en Knegsel en staat aangeduid op de topografische kaart van 1903. KAART.