De twee douanepalen te Bergeijk hebben een zeer eigen geschiedenis. Ook deze palen werden in het jaar 1662 geplaatst aan de toegangswegen van het ''buitenland'' naar Bergeijk enz. Ze zouden achter Witrijt en de Aa gestaan hebben. Tot het jaar 1794 hebben ze daar rustig op hun standplaats gestaan. Daarna zijn ze van de hei gehaald, en zijn voor verschillende doeleinden rond de kerk aan het Hof gebruikt.
Toen de pastoor van de kerk aan het Hof in 1835 een hek om het kerkhof had laten plaatsen, zocht hij naar een paar stevige palen, om het toegangshek te kunnen dragen. Zijn oog viel op de twee douanepalen, die reeds in de buurt van de kerk stonden.
Hij liet ze verplaatsen, en door een steenhouwer bewerken. Deze heeft de palen aan de hoeken afgeschuind. Verder heeft hij ze ingekort tot onder het wapen van de Admiraliteit, en er een ronde bol op geplaatst. Aan het gedeelte, dat onder de grond steekt, is niets veranderd. Hieraan is dan ook duidelijk te zien, dat het om de oude douanepalen gaat. Eén van deze palen heeft tot voor kort op het kerkhof gestaan, de ander was gebroken, en lag voor oud vuil op de gemeentewerf. Zo ontdekte Co Bieze deze beide palen plm. 20 jaar geleden. De zaak werd aangekaart bij de Heer Biemans, voorzitter van de Monumentencommissie te Bergeijk.
De Monumentencommissie heeft in het jaar 1996 het voorstel gedaan, om deze twee palen te restaureren, en in het kader van "200 jaar provincie Noord-Brabant", als klein monument te herplaatsen. Als je goed kijkt zie je dat staan op het schild van de eerste paal.
Op de tweede paal is een schild aangebracht, waarop het wapen van de Admiraliteit aan de Maze prijkt.